+
1 11 11

: :

 1. #1
   has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute

  May 2013
  - 09:41 PM
  1,941
  436
  2,715
  : 3,728 1,170
  3
  28
  1
  0
  215138

  :  : /-

  *1. :


  ɡ
  .
  ֡ (GP)General
  Purpose
  Fragmentation Penetration.


  *. *


  *(1) : *


  ѡ 50 %
  ɡ 500 2000
  .
  MK - 80.


  *(2) : *  10 20 % ɡ
  ɡ ɡ
  .
  ѡ (Cluster Bomb)
  .


  *(3) : *


  20 25 %
  ɡ .


  * : *


  *(1) : *
  .
  () .


  ( )
  ʡ
  . .


  *(2) **Fuze**: *


  ɡ
  ɡ .
  .


  :


  *() : *  .


  *() : *


  ( )
  .


  *() : *  .


  *() : *  .  . (Impact Fuze)
  .  ɡ ϡ .

  () .


  (Proximity Fuze)
  .

  .  ʡ
  () ɡ
  .


  .
  .


  (MK 36) ɡ
  .
  .


  *(3) : *


  ɡ . (Conical
  Shape) ɡ (GP)
  ǡ .
  .


  ɡ

  (Ballunes) ɡ
  (Snakeye).  (Retarder) (BSU 49)
  500 (MK 82).
  (BSU 50) (Snakeye)
  .  .
  .


  *. : *


  *(1) **(General Purpose Bomb)**: *  (B 52)
  .
  ( )
  :


  * **(MK 80)**: *  .

  (Retarder)
  .
  ȡ
  .
  (MK 80)
  .
  /
  . .
  (MK 80) .


  : MK 81

  * :***


  : 111


  : 45 (HE)


  : 1.88


  : 228


  : 0.32


  :MK 82


  ء (M
  904) (905) .
  (FMU 134) . (MK 82)
  (MK 117) (AV 8. F/A 18.
  F 16. B 52) 77653 .


  * :*


  :241


  : 89 (HE)


  : 2.21

  : 283


  : 0.38


  :MK 83
  ء ɡ (MK 82)
  . ̡
  ɡ
  ɡ 19018 .  * :

  : 447

  : 202 (HE)

  :3

  : 350

  :0.48  .
  40 % 83.


  *: MK 84


  2000 ɡ .
  ǡ ɡ .
  ݡ ̡ (F 111. F
  16. F - 15E) ɡ 12189 .  * :


  :894

  :480

  :3.38

  :460  (2) : M 117  ء ɡ 750
  (M 940) (M 905)
  (FMU 54). (
  52) 43435 .  * : ***


  :340

  :175

  :2.16

  :408
  : BLU 109/ B or (I 200)  .
  ( 2000) 2000 .
  84
  ɡ
  ɡ 7.6
  . 1987
  80 ѡ 20 .
  ( 10) (GBU 10)
  ( 2) ( 15) (GBU
  15) .  . **


  *


  :874

  :240 (HE)

  :2.4

  :370
  :2  *(6) : *  ʡ
  ݡ
  ȡ 17831
  :


  :CBU 52/58/71  (SUU 30)
  ɡ
  . 90
  ڡ 1.22 .


  .  . ڡ
  ɡ .

  .


  CBU 52  220 / . 785
  ȡ
  (MK 339). 2.7
  0.65 .


  CBU 58  650
  5 () .
  .


  CBU 71  550 100
  . 75
  ڡ 30
  ɡ 60 18
  .


  ɡ (A 6E)
  .
  .
  .


  CBU 78  ϡ
  ʡ .
  500 45 15 ϡ
  ʡ
  ϡ ɡ
  ǡ ɡ
  .
  209 .


  CBU 87:
  CEM Combined Effect Munituion

  (SUU 63)
  (FZU 39) 202 ɡ
  300
  .
  10053 ڡ


  * : *


  *1. :* ɡ . **


  *2. :* (Combined
  Effect Munituion) TMD. **


  *3. :* 2.44 40 . 454 .


  : 202 ( 97/ )
  (BLU 97LB) 1.54 .
  (30 ) ɡ
  ( 118
  ) (
  ).
  .


  - * :* 200 40
  200 ʡ 30
  ( ) 60 ( ).


  - * :* .
  2 .
  52 58.
  .  CBU 89 Gator Mine  (SUU 64) 72 ʡ
  22 ϡ
  (FUZ 39) .
  ݡ .
  .


  ʡ
  ɡ ϡ ѡ
  .
  1105 (CBU 89).


  MK 20 Rockeye 2  .
  ʡ (MK 339)
  247 .
  1.32 0.4
  250.00 /
  7.5 .
  (Rockeye)
  .


  15828 (Rockeye)
  27986 ɡ 5345 ɡ
  6814 ɡ


  * : *


  *1. : * ɡ ( ). **


  *2. : * / . **


  *3. : * 2.4 ѡ 335 437. **


  *4. : *222 : 247 .
  . .
  26000 ̡ 20 %
  .  CBU 59 APAM  ݡ ʡ
  (Rockeye) (Rockeye)
  717 (BLU 77) .
  ڡ ϡ ʡ
  186 .


  ISCB 1  .

  .
  .
  .


  * : *


  *1. : * ɡ (ISC Technologies). **


  *2. : * . **


  *3. : *2.4 **: 335 * * 437 . **


  *4. : *220 . **


  *5. : *160 65 . **


  *6. : *5000 ^2 .


  JP 233  30 ɡ
  215 ʡ
  ɡ ɡ
  ֡
  ɡ ɡ
  ѡ
  ֡ ɡ
  ʡ ϡ
  ɡ .
  106 (JP 233)
  .  BL 755  147 ʡ
  ɡ
  ǡ .


  9.84
  2000 .

  .
  .


  (7) Laser Guided Bombs


  (GP)
  (LGB) .
  (CCG) ɡ

  .


  ء
  ء .
  .


  ѡ (Semi
  Active) .
  ǡ ڡ .
  .


  (CCG)
  ѡ
  .
  ݡ
  . (Canard)
  ѡ ݡ (Bang &
  Bang Guidance).


  ѡ
  ɡ .
  ( )
  ޡ

  ء .


  :

  .


  ѡ
  ѡ
  ϡ
  .


  * : *  GBU 10
  2000 .
  (GBU 10 I) 2000
  (BLU 109 B) (Pave Way II)
  ѡ ɡ .


  (GBU 10. 10 I)
  (F 111 F, F 15 E) ϡ
  ɡ ʡ (F 111 F)
  (F 117. F 15 E)
  .


  GBU 12  500 (MK 82) .
  (F 15 E, F11 F)
  (A 6).


  ɡ
  (F 111 F) ʡ
  (GBU 12) 4493 ɡ
  (GBU 10. GBU 12) (Pave Way I)
  ɡ (Pave Way II) ɡ
  225 450 900 .
  ().  Paveway ll  1977.

  ա .
  2 :


  - 10 84 900 .


  - 16 83 450 .


  - 12 82 250 .


  ɡ
  ڡ 25 1991
  ̡ 1720
  2.


  (BGU 10. BGU 12)
  (Pave Way II):


  1. ɡ ߡ
  .


  2. .


  3. .


  4. Canard .


  5. Dctector ( Pave Way
  II 30 %).  Pave Way III GBU  84 900
  . ( 24)
  (Low Level Laser LLGB Guided Bob) (
  ).
  (Microprocessor)ɡ

  1991
  4000 ( 3).


  GBU 27  900
  .
  . ( 27) "
  " ( 12)
  ( 24) ( 109).
  ( 117)

  ( 117). ( 24) .
  60 %
  .  GBU 28  ̡
  ɡ
  6 ѡ 30 .


  .


  ( 28)
  (F-111F)
  .


  .
  900 109 28
  22000
  .  .


  ɡ

  24 .  ޡ
  .


  " " ϡ

  ֡ .


  :
  .


  .
  .


  .


  UK 1000  1000 (B 52)
  ѡ ѡ
  4372 ء 1079
  .


  ()  (F 117) ()
  ɡ 1000 .
  .  ɡ ()

  11 .


  ( 117)
  (
  )
  1000 .
  ݡ .


  BGL 400


  ()
  400
  . ɡ
  .
  .


  * : *


  *1. :* ǡ .


  *2. :* .


  *3. : :*3.5 **: 0.79 .


  *4. :*470 .


  *5. :* .


  *6. :*2 8 .


  GBU 15
  (HOBO).
  . 15 :


  - 900 ( 84 109 54).


  - DSU - 27A/B
  WGU 10/B.


  - .


  ɡ ɡ
  (MK
  84) ϡ ʡ
  ѡ .
  ɡ (GBU 15) ϡ
  ѡ ݡ
  ϡ (Data Link)
  ݡ
  ޡ
  ݡ
  () .


  ( 15 1 / )
  ɡ ( 15 2 / )
  (AGM 65 D).
  (1.5 80)
  . ( 15) ( 11) (
  4 ) ( 52)
  . 71
  ( 111) (
  15) .
  3000 .


  (8) (FAE)  (
  ).

  .  250 350
  .
  (FAE)
  (TNT)ɡ 40 %.


  *(9) CBU 55 A/ B  (FAE) 73 / (BLU
  73 A/B). 46 33 .
  ( 55) 250 . (FAE)
  .


  *(10) CRV 1  19 Ρ
  . ѡ
  32 ڡ .


  *(11) BLU 82  .
  ( ) (Daisy Cutter).
  1970

  .


  ̡
  .


  ( 82 ) 6800 5715
  GSX (
  ). ( 130) ҡ
  ɡ .
  70 / ^2
  ɡ (Ionisation).


  ,
  ɡ
  38 ɡ ϡ 1000 /
  . 11 ڡ
  (C 130) ɡ ɡ
  ɡ
  ɡ .
  .


  *(12) GBU 28  .
  ɡ
  (GBU 27) 19 14.5 ɡ
  (F 111F).
  ɡ
  6 .


  *(13) MK 77  500 ڡ
  ̡ (AV 8)
  ɡ
  .  *(14) TAL-1/2  1/2 TAL-1/2 ɡ .
  279 315 ɡ
  400 500 . ݡ
  90 ɡ .


  . ǡ .


  ɡ ѡ
  ѡ ݡ
  ֡
  . ѡ ڡ
  ں .


  TAL-1/2 Raphael
  . :
  .
  IR.
  ɡ .


  *1. : *.


  *2. : * / ֡
  : ɡ ɡ ʡ
  Ρ ѡ ʡ ơ .


  *3. **: * *.*


  *4. :*TAL-1 TAL-2


  * *


  *1. *


  *. : * 16 .


  *. :* 406 .


  *2. *


  *. :* 250 .


  *. : * 500 (TAL-1).


  400 (TAL-2).


  *3. *


  *. **TAL-1**:*279 .


  *. **TAL-2**:*315 .


  *4. ***


  *. **TAL-1/2**:* .


  *. ****:* IR.


  *5. : * .


  ...
  3z000z-24 ; 11-28-2013 02:08 PM 2. #2
   has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute

  May 2013
  - 09:41 PM
  1,941
  436
  2,715
  : 3,728 1,170
  3
  28
  1
  0
  215138

  : :

  2-  AGM 62 M Walleye

  ɡ 2000 ɡ (Electro Optical) .
  (Joy Stick) ǡ (Data Link) .
  ͡ 2015 . 133 .


  / AGM 65  500 ɡ ߡ :
  - (AGM 65) (B, A).
  - (AGM 65) (D, G).
  (AGM 65 A, B, D) 125 ɡ ɡ ɡ ѡ .
  (AGM 65 G) 300 .
  ɡ ơ ɡ . ݡ ( ).
  (AGM 65 G) ɡ ݡ ݡ . .
  . (Fire and Forget) ɡ .
  :
  - AGM 65 A/B:
  . (B) ݡ (A).
  - AGM 65 C:
  65 (AGM 65 E).
  (AGM 65 A, B, C) (LAU 88) (AGM 65 G) (LAU 117) 5255 (A, B, C) 4000 (A 10). ʡ .
  - AGM 65 D:
  (IR) ɡ () . () . .
  - AGM 65 E:
  .
  ( ) . . .
  / (Maverick AGM 65 E): ֡ ɡ (Stand Off) ߡ ѡ ѡ ɡ . (AGM 65 E) (AGM 65 D) ʡ 300 ɡ . 36 .
  - AGM 65 F:
  ( 65 ) ( 65 ). . .
  - AGM 65 G:
  . . ( 65 ) . 300 .
  :
  1. : ɡ ҡ .
  2. : / .
  3. : .
  4. :
  - : 2.49
  - : 30.5
  - : 72 .

  5. :

  - ( ) 210
  - ( ) 220
  - ( ) 293
  - ( ) 307 .

  6. :
  - (A, B, D) 57 .
  - (E, F, G) 35 .
  7. : 0.80 .
  8. : E: 5
  9. : 22

  / AGM - 84 E SLAM (Stand Off Land Attack Missiles)  . (Harpoon). (AGM 65 D Mavrick) ɡ (Data Link) (AGM 62 Walleye) (GPS) .
  ʡ ݡ ȡ ѡ Ρ ǡ . 488 ѡ 7 ڡ .
  / . ( 6 ) ( / 18). ߡ (). (GPS) .
  () . . ʡ ( 6 ) ɡ ( 7 ). . .
  AGM 84 E SALAM:
  1. : ɡ .
  2. : / / .
  3. : (GPS) + .
  4. : .
  5. :
  - : 4.49 .
  - : 0.9 .
  - : 34.4 .
  6. : 630 .
  7. : 220
  8. : 0.85 .
  9. : 100 .

  / AGM 132 Skipper
  (Stand Off) ݡ (AGM 45 Shrilce) ɡ (Paveway II) (MK 83) (Paveway II) ɡ 12 .
  (A 6) (A 7) (F 18) :
  1. : ( 83) 455.
  2. : 7


  / AGM 45 Shrike  ݡ ѡ 1965 145 ѡ .
  / (ARM) ɡ (ARM) (ASM N 10) 1961 1962 (AGM - 45 A) 1963 ( ӡ ) (F 105 G) (EA 6 A).
  ( ) ɡ .
  (A 4) (A 6) (A 7) (F 4) (F 4) (F 105) (F 111) (F 4) .
  ɡ . (2 ) () ( 39) () ( 53) ( 78) ɡ 66 .
  18 (AGM 45 1/10) 13 ɡ 1978 13400 18500 .
  1973 (2965/ 2990) ҡ (3025/ 3050) ( 2) ( 3) ( 6).
  ͡ 87 ء ɡ (Texas Instrument).
  :
  1. : 3.05 .
  2. : 0.914 .
  3. : 177 .
  4. : 29 40 .


  / AGM 88 (HARM)  ɡ ɡ ɡ .
  . 1972 ().
  () .
  1974 " " ҡ (ҡ ѡ ) () .
  (AGM - 88 A) ڡ ɡ ʡ () ( ) ʡ () . .
  (A 6 E) (A 7 E) (A 8 E) ( F 4 G) (ABR 38) (ALR 45) ( ) (DSA 20 N) ( ) .
  () :
  ( ) (ALR 45) ѡ ( ) .
  ( ) () ( ) .
  ( ) () ɡ ɡ () .
  1976 1979 1980.
  1961 .
  ( 4) ѡ (F 4 G YE 6P).
  (AGM 88) (HARM):
  1. : ɡ .
  2. : / .
  3. : : 4.16 ѡ : 241 .
  4. : 360 .
  5. : .
  6. : 66 .
  7. : 20 .
  8. : .


  / ALARM  ڡ ɡ (Software) (Microwave).
  ݡ Ρ .
  ݡ .
  40000 ޡ .
  ѡ (Thorn Emi). 113 .
  ͡ .
  (ALARM):
  1. : ǡ .
  2. : / .
  3. : - : 4.3 .
  - : 22.4 .
  - : 72 .
  4. : 268 ( ).
  5. : .
  6. : 45 .
  7. : 2 .
  8. : 1 (IDS)

  AS 30 L  (CSF) 1974 (AS 30) ѡ .
  ա ( ) (SCF) () ( ) () 100 .
  "" (AS 30 L) (AS 30) ѡ 1977 (A) () (AS 30 L) ɡ .
  1978 () (AS 30 L) ɡ ȡ .
  / ̡ 62 ɡ ѡ ɡ 80 %.
  () . 200 250 ڡ . (CLDP) .
  AS-30 L:
  1. : ǡ .
  2. : / .
  3. : .
  4. :
  -
  : 3.65 .
  - : 34.2 .
  5. : 520 .
  6. : 240 .
  7. : 1.3 .
  8. : 10 .
  9. (): 16 20 .

  AS X 9

  ڡ ( - 19) ɡ .
  1978.
  ().
  :
  1. : 80 90 .
  2. : .

  AS 9 KYLE  / . .
  (). ( 24) ( 16) .
  1. : 200 .
  2. : 90 .

  AS 14 KEDGE  / ͡ ѡ ( 24) ( 1) .
  1. : 250 .
  2. : 12 .

  ERMAT:
  . .
  1. : 16 .
  2. : 90 .

  Exocet:  ɡ ( ) (Fire and Forget) "" (Aerospatiale) . (M 39) ( F 1) ɡ (AM 39).
  ɡ . .
  () 4 1982 ǡ (AM 39) . .
  . .
  "" :
  (MM 38) / .
  (MM 39) / .
  (MM 40) / .
  1. : (MM 39) / :
  / ѡ 1978 "" 650 . 50 70 . ( 50) ( 1) ( ) () .
  .
  . . ݡ .
  / (AM 39) . 1978 "" . ( ) ( 1) ( 2) (G 2) . ( ).
  :
  Super Etandard, AMX, Mirage, Jaguar, Mirage - 5. Atlantique, Mirage - 2000. See King, Super Frelon, Super Puma (Couger)
  ɡ () ɡ .
  () ڡ ѡ .
  (F 1) () 1987.
  1980 1992 ˡ ڡ .
  2. :
  .
  - : 4.69
  - : 350
  - : 1100
  .
  - : 670
  - : 165
  .
  : 0.93 ( )
  (Fuse):
  : ( ) ݡ
  :
  : 50 70 10.000
  : 9 15
  : 8
  : 3
  : ( ) 10 ( ) .
  3.

  ( ڡ )
  ( )
  ( )
  ( )
  Manufacturers: Aerospatial/

  HYDRM (70mm)  1. : / .
  2. : .
  3. :
  . : 1.4
  . :
  - 10 ( )
  - 6.17 ( )
  . : 4.5
  . : 642 ( )
  . : 10.4
  . : 1.517 /
  . : 1.07

  :Sidearm (AGM 122)  1. : .
  2. : .
  3. : .
  4. : .

  5. :
  .
  : 2.5 .
  : 56 .
  : 10 .
  (EF 8) (AV 8) 4 (A 4)
  (AH 1).


  Penguin  1. : .
  2. : .
  3. : (SH 60)
  .
  4. :
  : 30
  : 120
  :


  BGM 71 TOW  . . 10 . ǡ ԡ ɡ 293 . ֡ .

  AGM 114 Hellfire  ֡ ڡ ɡ ݡ Ρ Ρ ݡ ѡ 20 ѡ 3000 ԡ ̡ .

  Sea Skua  ѡ ().

  Harpoon  / ͡ ɡ ɡ .
  1978 (RGM 84) ʡ (AGM 84 A) .
  ɡ ҡ .

  (A 6) (A 7) (B 2) (B 3) (F 16) () .
  (AGM 84) (B 3) (6096 ) 1972.
  20 1972 ɡ () .
  ̡ 1978 ɡ 1979. (RGM 84 A) 3.84 526 109 .
  Terminal Maneuver ɡ .
  (Standoff Land Attack Missile) (SALAM) 1989 (F/A 18 Hornets A, A 6E Intruder) ɡ .. (SALAM) . .
  (Harpoon) 15 679 . 227 . 0.75 69 .
  (Harpoon) .  ...

  3z000z-24 ; 11-28-2013 02:10 PM 3. #3
   has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute

  May 2013
  - 09:41 PM
  1,941
  436
  2,715
  : 3,728 1,170
  3
  28
  1
  0
  215138

  : :

  /
  Black Shaheen (SCALB) (Storm Shadow)  ɡ ɡ 2003 ɡ ǡ ޡ ݡ .
  Ρ ǡ .
  ѡ ʡ ɡ : Tornado Rafale 2000 Mirage 2000 5 2 Mirage-5 II Euro Fighter Typhoon F-35 JSF.
  ʡ ɡ . : Black Shaheen. ɡ : " ". ɡ : Storm Shadow Scalp. ɡ : Storm Shadow ں : Scalp .
  ɡ ɡ ء ɡ : Black Shaheen ɡ ʡ .
  Black Shaheen (). ʡ ɺ ɡ ɡ . 200 9 ѡ ɡ .
  1.
  / ϡ ɺ ݡ : . .
  ɡ . : " " ǡ ɡ ء Ρ ݡ Ѻ .
  Black Shaheen . ֡ ӡ . ݡ ɡ .
  ɡ .
  2. : .
  3. : / ֡ ɡ .
  4. :
  , .

  1.
  . : 5.1 .
  . : 166 .
  . : .
  2. : 0.8 .
  3. : 250 .
  4. : 300 .
  5. : GPS.
  6. : ϡ .
  7. : ɡ .
  8. : ɡ .
  9. : 2003.
  10. : ɡ .

  /
  JCM
  JCM . ʡ A-18E/F ɡ -2 AV-8B ɺ ɡ : AH-1Z AH-60R/S AH-64D Longbow.
  JCM ߡ FCS Ρ ɡ ɡ ɡ .
  : Joint Common Missile. / ֺ ɡ 28 16 .
  / JCM ɡ . ɺ 2009.
  1.
  . . . ʡ .
  ֺ ѡ .
  ա . ɡ .
  JCM : " ". . : ɡ ʡ ɡ ʡ Ρ ѡ ʡ . ߡ .
  Ǻ . ߡ ڡ ǡ . ɺ ݺ . ɡ .
  ֡ ɡ ɡ ɺ .
  JCM ߡ ݡ .
  2. : .
  3. : : ɡ ʡ ɡ ʡ Ρ ѡ ʡ ơ .
  4. : .
  5. : JCM / JCM / .

  1.
  . : 775 .
  . :178 .
  . :325 .
  2. :49 .
  3.
  . :28 .
  . :16 .
  4. : :
  . .
  . .
  . .
  5. : :
  . .
  . ( AH-1Z).
  . ɡ ɡ FCS.
  . ɡ .
  6.
  . .
  . .
  7. : ա .
  8. : 2009.
  9. : ̡ .


  / ֡
  NIMROD
  Nimrod IAI. ʡ . 26 ϡ .
  ɡ . ɡ : AH-64 Cobra. ɺ ѡ Seaker Guidance Systems .
  1.
  / ֡ / . ѡ ݺ .
  . 210 .
  ʺ Sealed-Canister.
  Ρ ɡ . ɡ .
  2. : .
  3. : / ֡ . . . ɡ . / ֡ .
  4.
  . / : .
  . / : .

  1.
  . : 84 .
  . : 210 .
  . : 50 .
  2. :26 .
  3.
  . : 1000 .
  . : 15 .
  4.
  . : .
  . : .
  5.
  . / : ޡ .
  . / : ʡ Sealed-Canister.
  6. : .
  7. : .
  8. : .
  9. : Servo.
  10. : IAI.

  /
  POP EYE
  ɡ ɡ 1996 POP EYE / ֡ .
  Ρ 1360 340 F-16.
  . ʡ ɡ .
  ɡ ѡ .
  ϡ . ɡ .
  1.
  POP EYE . ޡ . Ρ ǡ . ʡ Data Link . : : Up Link . ɡ : Down Link ʡ . : . ɡ ʡ .
  Ρ 5.7 ѡ 55 ɡ 65 ɡ . ɡ .
  2. : - .
  3. : / ֡ ɡ 80 .
  4. : .

  1.
  . :5.7 .
  . : 55 .
  . : 65 .
  2. :80 .
  3.
  . : 1360 .
  . : 340 .
  4. : Ρ . .
  5. : Data Link .
  6. : () .
  7. : .
  8. : ɡ ɡ Ρ ʡ .
  9.
  . : .
  . : ().
  10. : ɡ .

  /
  LUZ
  ѡ ɡ "" Rafael. . .
  / ͡ ɡ 1973 ɡ ɡ .
  ʡ ʡ Ǻ . : .
  ǡ Ρ () . ɡ / ʡ ɡ .
  1 : F-4 F-16 A-4 .
  ɡ Ρ : 2 LUZ-2.
  1.
  / ͡ . . ѡ ͡ ǡ .
  . : , . ().
  2. : .
  3. : / ͡ . : ɡ ͡ .
  4. : .
  5. : 1 2.

  1.
  . : 3.85 .
  . : 340 .
  . : 11 .
  2.
  . : 500 .
  . : 200 .
  3.
  . :
  0.8 ( 1).
  0.9 ( 2).
  . :80 .
  4. : - (T.V. Electro- Optical)
  5. : . .
  6. : . 200 .
  7.
  . 1: .
  . 2: .
  8. : .

  / ͡
  AS-7 kerry
  AS-7 / ͡ . : AS-7 Kerry. . . .
  Kerry ɡ : 27 17/20/22 24 25. : ɡ : ϡ ڡ ɡ κ ɡ ͡ ǡ ɺ / .
  ɡ ء AS-7 Kerry : 27 23 . . .
  1.
  / ͡ . . ɡ 0.8 Ρ 12 .
  ɡ . .
  2. : .
  3. : Ρ ڡ ӡ / ͡ . ߡ ɡ : ɡ : ϡ ɡ ɡ Ρ ʡ ѡ ʡ : .
  4. : .
  5. : AS-7 Kerry.

  1.
  . : 3.5 .
  . : 320 .
  2.
  . : 1200 .
  . : 500 .
  3.
  . : 0.8 .
  . : 12 .
  4. : .
  5. : . .
  6. : .

  / ͡
  AS-10
  / ͡ : AS-10 ɡ . ɡ . AS-7 Kery AS-9 AS-11. AS-10. ɡ : 27 17 24 25. ɡ ɡ ɡ : Ѻ 27 23 . 20 22.
  1.
  Ѻ ݺ : ɡ . : ɡ ڡ ɡ . ɡ ǡ .
  Ρ . ɡ .
  2. : .
  3. : ͡ . : ɺ ڡ ʡ ѡ ʡ ɡ ϡ .
  4. : .
  5. : AS-10A AS-10B.

  1.
  : .
  2.
  . A: 500 .
  . B: 600 .
  3.
  . :
  0.8 ( A).
  0.9 ( B).
  . :
  12 ( A).
  15 ( B).
  4. :
  . A: 200 .
  . B: 250 .
  5. : .
  6. : .


  /
  AS-15
  / ա ɡ . .
  ء ɡ -2 Dauphin-2. ɺ ɡ ɡ : ǡ . : ɡ F-1.
  Ρ 1979. : AS-15TT.
  1.
  AS-15 . ݡ 100 . ̡ ɡ : ߡ ڡ Ρ ʡ ѡ ϡ ɺ ɡ ɺ ѡ .
  2. : .
  3. : ɡ . : ڡ Ρ ʡ ء . ɺ : ɡ .
  4. : ǡ ء .
  5. : AS-15 AS-15TT.

  1.
  . : 30 .
  . : 188 .
  . : 56 .
  2.
  . : 100 .
  . : 30 .
  3.
  . : 0.83 .
  . : 15 .
  4. : ɡ .
  5. : . .
  6. : ѡ . 30 .
  7. : 1979.
  8. : Aerospatiale .


  / ͡
  Gabriel-3 AS/4
  Gabriel-3 AS / ͺ / ͡ 3. 1 2 3 / . ѡ 3 . ӡ / . ɡ ɡ . IAI . : 4.
  1.
  3 .ӡ 1 2 ѡ . : .
  Inertial . .
  4 . 200 . 3 ..
  2. : .
  3. : / . . : / ͡ / ֡ ɡ .
  4. : .
  5. : 3 3 .ӡ 4.

  1.
  . :
  3.85 ( 3
  4.70 ( 4).
  . :
  34 ( 3).
  44 ( 4).
  . :
  11 ( 3).
  60 ( 4).
  2.
  . :
  560 ( 3).
  960 ( 4).
  . :
  150 ( 3).
  240 ( 4).
  3.
  . :
  60 ( 3).
  200 ( 4).
  . : 0.73 ( 3).
  4. : .
  5. : . .
  6.
  . : Inertial.
  . : ().
  7. : .
  8. : IAI.

  /
  Sea Eagle
  / ͡ Sea Eagle ӡ . 1985. ϡ ѡ . ѡ . Inertial ɡ ѡ ().
  Ρ 48 ɡ Tornado IDS ǡ .
  1.
  . 100 0.9 . : . ݡ .
  ɡ : ɡ ɡ ɡ IDS Harrier Sea Harrier Buccaneer Jaguar Hawk.
  2. : .
  3. : / . ͡ . . : .
  4. : ء .
  5. : Sea Eagle.

  1.
  . : 4.15 .
  . : 400 .
  . : .
  2.
  . : 500 .
  . : 200 .
  3.
  . : 0.9 .
  . : 100 .
  4.
  . : Inertial.
  . : ().
  5. : .
  6. : 1985.
  7. : ӡ .

  /
  Standard-ARM
  ɡ ɡ 1973 Shrike . . ѡ Ρ ʡ ǡ .
  General Dynamics ϡ ̡ / . ɡ ɡ / ͡ .
  / ֺ : Cricket.
  / ͡ : Standard-ARM. ѡ ɡ . ߡ : .
  . 300 Ρ ں : : F-4 F-16 A-4.
  1.
  . ӡ / . / ֡ : Cricket / ͡ : : ɡ / ͡ ɡ .
  ʡ . ɡ ɺ 25 ޺ .
  2. : .
  3.
  . : / . / ͡ .
  . : / .
  . : / ͡ . ʡ .
  4. : .
  5. : Standard Cricket Standard-ARM.
  ( )
  1.
  . : 4.57 .
  . :343 .
  . : .
  2.
  . : 615 .
  . : 225 .
  3.
  . : 2 .
  . : 25 .
  4. : .
  5. : . .
  6. : .
  7. : .
  8. : General Dynamics .  ...
  3z000z-24 ; 11-28-2013 02:11 PM 4. #4
   has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute

  May 2013
  - 09:41 PM
  1,941
  436
  2,715
  : 3,728 1,170
  3
  28
  1
  0
  215138

  : :

  : /


  /
  ɡ ɡ . ɡ ݡ ͡ . (Programmed) :
  (1) (Homing): ݡ Homing.
  (2) (Non Homing): ( ) ( ).
  (3) (Homing Missle) : .
  () (Active Homing Missle) ݡ Ρ .
  () (Passive Homming Missle) ݡ (Side Winder) (Maverick) (Microwave) (Shrike).
  () (Seeni Active Homing Missle) ޡ ݡ ӡ ǡ .


  Super 530  / (2000) ( 530 ) (F 1) ( 530 ).
  1971 () / ɡ ( 530) .
  (530) ( 530) ɡ 7600.
  / . (530) ( ) ( 26) (4) ( 1). ( ) (2000).
  "" ɡ ݡ 4.5 4 .
  ɡ (530) ɡ .
  1972 1973. () 1974 1975. ( 1 ) () 1976 1975.
  1978 ( 37 ) ʡ . 1980.
  1. : .
  2. : / .
  :
  - : 3.54
  - : 260
  - : 640
  - : 900
  - : 240
  - : 30
  - ( ): 40
  - ( ): 25
  Manufacturers:
  / .


  Magic R, 550  / () () ( 1).
  "" ɡ ȡ 11 / .
  "" ɡ 140 18000 ء ݡ 300 ѡ ( ) 1300 / 6 ̡ 3.5 ̡ 50 .
  ( ) ( 3601) ( 530) . .
  1.9 . 12.5 .
  1968 1969. 11 1972 () ( 2 20) .
  1. : .
  2. : 30 1973 ( 3) .
  1975. 100 .
  3. : ɡ ɡ ѡ ѡ ϡ ޡ ɡ ǡ ɡ 15000 .
  :
  - :2.77
  - :660
  - : 89.9
  - : 13
  - :
  10
  5 ( 2)
  Manufacturers:
  / .


  A A 2 Atoll  / ( 21) ( 7).
  ɡ / ( 9 ) 9 1961 .
  ѡ . .

  ( 9 ). 6 . / . ( 13 ) ( 06) ().
  / (21) .
  ( 2) (17 ). ( 2) ء ǡ . . . ɡ .
  1. : ().
  2. : / .
  3. : () ѡ ǡ ǡ ѡ ǡ ޡ ɡ ɡ . 1967 ( 2 2) . ɡ . 30 ɡ ɡ . (21) (23 ) / .
  :
  - : ( )2.8
  - ()2.9
  - :120
  - : ( )450
  - : ( ) 530
  - : 70
  - :11
  - :6.4
  - : ( )3
  Manufacturers:
  ʡ .


  A A 6 Acrid  / ( 25).
  / . 1959 19961 ( 70) ( ).
  ( 25 ) 3.2 .
  ʡ ɡ 2.8 Ρ ɡ 1975 6 2 ( 6) ( 7).
  ( 25) ( 28) ϡ / ɡ 160 . ( 10) ( 4) ݡ . / ɡ ( 9) ӡ .
  4.5 Ρ ( / ) . ( 70) 21000 .
  . ɡ . ɡ ( 5) ( 6) . ( 25) .
  1. : ()
  2. : /
  3. : ޡ () ()
  :
  - : ()6.3
  - : ( )5.9
  - : 4
  - : 2.25
  - : () 850
  - : ( ) 650
  - : 50
  - : ()100
  - : ( ) 25
  Manufacturers:
  ()


  A A 7 Apex
  / ( 23) ( 25).
  / ( 23 ) ѡ . ʡ 3.5 Ρ .
  . () . ( 23) ɡ . () ( 25) .
  ( 21) ( ) . ( 3).
  1976 1978 . . 40 .
  1. : ().
  2. : / .
  3. : ޡ () ()
  :
  - : () 4.5
  - : ( ) 4.22
  - : 260
  - : 1.4
  - : () 320
  - : (
  - : 30
  - : () 48
  - : ( ) 20
  Manufacturers:
  ()

  A A 8 Aphid  / ( 23) ( 29) ( 25) .
  / 1975 ( 23 ). ( ) . . .
  . ( 23 ) ( 21) ( 36) ( 27) ( 19) ( ).
  1. : ().
  2. : / .
  3. : ޡ () ().
  :
  - : () 2.15
  - : ( )2
  - :130
  - : 520
  - : 55
  - :6
  - : () 15
  Manufacturers:
  ()


  A A 10 Alam  / ( 29) .
  : ().
  :
  - : 30 45


  Archer AA 11  / ( 29) .
  : ().
  :
  - : 8
  - : 15


  / AIM - 7 Sparrow  ɡ ѡ (F 4 T, F 16. F 15 E, F 15 C) .
  (AIM 7 M) (Semi Active Homing System) ɡ ݡ (AIM 7 M) ѡ .
  (AIM 7 M) (AIM 7) . (AIM 7 M) ǡ .
  :
  - .
  - .
  - ݡ .
  - (Main Beam Clutter)
  - .
  - .
  - .
  (AIM 7 M) (Look Dowen Rhoot Dowen). (Beyond Visudal Range).
  :
  / . ( ). / / . ѡ 40000 ǡ .
  1946 .
  1951 ( 2) ( 1) (1) ( 2) . 1953 " " ( 3 ) ( 26).
  ɡ ( ) . . . ( ) "" "".
  / (23.6 ) . ( 7 83) ӡ ( 3 2) ( 3 2 ) .
  ( 1) 1956 ơ .
  1955 ( 2) ( 5 1) " " 2 Ρ ( 1) ɡ "" . "" 203 .
  ( ) ǡ ( 24) . ( 2) . 1956 ( 5 ) ( 2) ( 3) ( 4 ) 2 ( 8 3) 3. ݡ () ǡ () .
  ( 2) ( ) "" "" " " () .
  ȡ "" ( 2) 23 1958 .
  "" ( 3) ( 1) 1956. ( 3) ( 2) .
  "" ʡ ӡ ( ) .
  . ( 3) ݡ . ( 7 ).
  1958 . ( 7 ) ( ) .
  ( 101) 1960 ( 110) ( 4 ) . ( 72) ( 100) ( 109) ( 120) ( 59) ( 10 11). ( 104 ) ( 21 / ) ( 14) ( 7 ) ( ) .
  ( 7 ) ) () ( 38) ( 3.7 ). 30 2600 . .
  ( 7 ) ( 4). ( 7 2) ɡ . ( 7 ) () (1) 34000 .
  ( 7 ) 1977 ɡ ( 58) (40 ) (7 ) 10 . ( 15) ( 18) . 1977 (. . ) 1985 19000 ɡ . . 1985 ( ).
  40000
  1. : .
  2. : / .
  3. : .


  / AiM 9 Sidwinder  ʡ . .
  (F 4G, F 1, F 15E, F 15C) Ρ (Passive Homing) ݡ ɡ Ρ (AIM 7M) () ( ) (Fire and Forget).
  . (AIM 9) ɡ Ρ . ɡ ݡ (Proportional Navigation).
  (AIM 9).
  1. :
  . / (). 1949.
  127 . 1951 .
  ( ) . 11 1953 ( 7).
  1956 ( 27) ( 8) ( 1).
  ɡ ( ) . . ӡ ӡ ѡ 2.5 2.2 . ɡ . ( 24 ) ( ). ߡ ɡ ѡ . ( ) 70 % ɡ .
  .
  ( 80) . ɡ ɡ . 1958 ( 86) ( 17) ϡ / .
  81000 1962 ( - 9) (- 9) (- 9 ) (- 9 ).
  () () 15000 ( ) ( / 2) ̡ ɡ .
  1962 ( ) ( 9 ) ǡ (- 9 - ) . ( 36) ɡ .
  (- 9 ) ( 8) ѡ ( 94) ɡ (- 9 ) .
  ( 72 ) . () ѡ ɡ . ǡ . (4.54 ) (10. 2 ) / .
  ( 9 ) () ɡ . ( 9 ) ( ) (9 ) .
  (9 ) ɡ ɡ . ( 9 ) (9 ) (9 ) ǡ . ɡ ( 1) ( 3) . (9 ) ϡ ( ) (9 ) ǡ (9 ) ɡ ( ) / ˡ .
  16000 (9 ) 1983 9000 ( ) .
  :
  ǡ ǡ ǡ ߡ () ʡ ǡ ǡ ̡ ɡ ɡ ǡ ϡ ӡ .
  (AIM 9) ɡ (Fuze) ѡ . (AIM 9) (All Booste) . (AIM 9M) ѡ ɡ ɡ .
  2. : .
  3. : / .
  4. : ɡ , .
  Manufacturers:
  .

  ...
  3z000z-24 ; 11-28-2013 02:13 PM 5. #5
   has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute

  May 2013
  - 09:41 PM
  1,941
  436
  2,715
  : 3,728 1,170
  3
  28
  1
  0
  215138

  : :

  Phoenix Missile System
  / . 31000 2 . ( - 14) ʡ .
  .
  ( - - 11).
  "" 1960 ( - 47 ) ( - 9) ( - 111 ).
  Ρ ( - 18) ( - 12 ) ( ) . 241 . ( - 9) ( - 111) 6 ( ) ɡ . ѡ .
  " " ( 47) ɡ "" ( 60) 3.8 . / ɡ / ( - 26) / 60 ( 334) ӡ .
  " " 1965 ( - 3 ) ѡ 1966. 1969 ( - 111 ) . " " ( ) ( 34 ) 1.5 Ρ 246 ( 204 134 ).
  ( - 9) ( - 14) ( - 111 ) 1970.
  ( - 54) " " 1973 40 .
  1978 2500 3000 1983. 484 .
  1977 ( - 54 ) ɡ ɡ 1982 ( - 54 ) .
  1. :
  (Grummon F 14 Tomcat) ǡ (A 12 Stealth).
  (Tomcat) (Phoenix) (AWG 9) (Sidewinder) (Sparrow) 1981 1989 (F 14) (Sukhoi 22) (Sidewinder).
  (MIG 23) (USS Gohn F. Kennedy) (Sidewinder) (Sparrow).
  . (Phoenix) / (Sidewinder) (Sparrow) . .
  (Phoenix) ѡ .
  2. : .
  3. : / ( - 14)
  4. : .
  :
  - : 4.01
  - : 925
  - :381
  - : 447
  - : 209

  / AIM - 120 A AMRAAM
  Advanced Range Air - To - Air Missile  / ѡ ѡ . (AIM 120) (Beyond Visual Range).
  (AIM 7). (AIM 120) ɡ . ɡ .
  ɡ ɡ ʡ (AIM 120) ɡ (Fire and Forget) ɡ Ρ .
  1. : .
  2. : / .
  3. : .
  Manufacturers:
  .

  / AIM-9L Super Sidewinder
  / : Ford Aerospace Raytheon. : . . 9 AIM-9L Sidewinder. : .
  Ρ / ѡ ѡ . ʡ AIM-9L ɡ ɡ / ɡ . ݡ All-Aspect ɡ ɡ / ɡ . / .
  ѡ ɡ "" ɡ ɡ ͡ AIM-9L .
  ǡ ߡ : ɡ 1982.
  9 ɡ . ء (1500 ) : F-15 F-16 (600 ) F-16 (1177 ) F-15.
  1.
  / 9 ʡ : 9 Sidewinder-9M.
  ѡ / : R-60 AA-8 Aphid ȡ 550 Matra-550 Magic Python. ǡ . ɡ . 9 . .
  . ɡ ɺ ( ).
  2. : .
  3. : / . ֡ ɡ .
  4. : ɡ ء (1500 ) (600 ) (1177 ).
  5. : 9 9.

  1.
  . : 87 .
  . : 127 .
  . : 63 .
  2.
  . : 87 .
  . : 9.5 .
  3. : .
  4.
  . : 500 .
  . : 18 .
  5. : .
  6. : . .
  7. : ( 9.5 ).
  8.
  . AIM-9L: .
  . AIM-9M: .
  9. : Ford Aerospace Raytheon .

  / AIM-132 ASRAAM
  AIM-132 ASRAAM ɡ ɡ 1998. ӡ .
  / . . ʡ ѡ .
  Ρ ʡ ɡ : . ɺ .
  ѡ .
  1.
  / . ʡ AIM-9L Sidewinder. ǡ 100 168 .
  . ̡ ɡ ʡ ݡ 15 . ݡ 300 .
  ɡ ɡ . ݡ 45 .
  2. : .
  3. : / . ɡ / .
  4. : ɡ .

  1.
  . : 73 .
  . :168 .
  . : 45 .
  2.
  . : 100 .
  . : .
  3. : / .
  4.
  . : 300 .
  . : 15 .
  5. : . ȡ .
  6.
  ( 1).
  ( 2).
  7. : ѡ .
  8. : 1998.
  9. : ӡ .

  / Matra BAE (MICA)

  Matra BAE MICA / . . ѡ ˺ . Ρ ʡ ǡ ɺ .
  () ѡ . ʡ ݡ . . ɡ .
  1.
  . Ⱥ . ǡ ɡ / : 530 ǡ 550 . Ρ 530 ڡ : 3 5 1.
  ǡ ɡ ̡ .
  BAE ɡ . 110 . ǡ 12 .
  2. : .
  3. : / . . ɡ ǡ ɡ .
  4. : .
  5. : MICA-EM BAE-MICA.

  1.
  . : 3.04 .
  . : 178 .
  2.
  . : 110 .
  . : 12 .
  3. : (4900 ) .
  4. : 50 .
  5. : . .
  6.
  .
  .
  .
  7. : ѡ .
  8. : 1991.
  9. : ǡ .

  / Python
  Python ɡ Raphael . / . 3. / Shafrer. .
  ɡ 1982. ɡ ޡ ߡ .
  ѡ ɡ . KFIR F-4 Eagle F-15 Falcon F-16. Lavie ɡ . ޡ .
  1.
  ɡ ڡ . ʡ . ڡ / : Sidewinder R-60 AA-8 Aphid - - 550 Matra-550 Magic.
  : 86 . ɡ 15 3.5 ʡ ݡ .
  2. : .
  3. : / . ѡ F-4 F-15 F-16 ֡ ɡ .
  4. : .
  5. : 3.

  1.
  . : .
  . : 16 .
  . : 86 .
  2.
  . : 500 .
  . : 15 .
  3.
  . : 120 .
  . :11 .
  4. : 3.5 .
  5. : .
  6. : ѡ F-4 F-15 F-16.
  7. : .
  8. : . .
  9. : .
  10. : ɡ .


  / R-33 AA-9 (AMOS)
  33 ɡ ɡ . . / ɡ 31 ڡ ޡ .
  . ʡ ʡ ɡ 160 . ɡ 5517 / (4.5 ) ѡ . ɡ : ɡ ʡ .
  1.
  / . : AA-9 AMOS. / R-33 : . MiG-31 ɡ : ɡ ɡ ɡ ɡ .
  . Ρ ݡ ɡ 90 ݡ 18 . Ρ 380 .
  2. : .
  3. : / . 31. ʡ ʡ .
  4. : 31.
  5.
  . R-33: .
  . R-33: ().

  1.
  . : 4.15 .
  . :380 .
  . :90 .
  . : 18
  2.
  . : 490 .
  . : 47 .
  3. : 5517 / (4.5 ).
  4. : 160 .
  5. : . .
  6.
  . : ().
  . : .
  7. : ѡ .
  8. : 31 .
  9. : 1985.
  10. : .


  / R-77 AA-12 (ADDER)
  R-77 / : : 33 34 37 31 33 141.
  . 50 . ڡ : ա ɡ 90 100 .
  Ρ ɡ : AA-12 (ADDER). ɡ AA-11 AA-10 .
  1.
  / ɡ . 175 . Ǻ 30 200 .
  Ρ ɡ 35 . . 3.6 .
  2. : .
  3. : / . ɡ ǡ ʡ 50 . .
  4. : .
  5. : R-77.

  1.
  . : 3.6 .
  . : 200 .
  . : 350 .
  2.
  . : 175 .
  . : 30 .
  3. : 4900 / ( ).
  4. : 50 .
  5. : . .
  6.
  () .
  ѡ 90 100 .
  7. : ѡ .
  8. : 33 34 37 31M 33 141.
  9. : .
  10. : .

  / Shafrir
  Shafrir / ɡ . . ɡ 1973 ɡ .
  ݡ / Python : . ߡ KFIR F-4 A-4. ǡ ǡ ǡ .
  1.
  ѡ ѡ ʡ / Sidewinder K-13 AA-2 Atol - -.
  Ρ ֡ ɡ .
  ѡ . ɡ . : ǡ . ݡ 52 .
  2. : .
  3. : / . ֡ ɡ . ѡ F-4 A-4.
  4. : .
  5. : Shafrir Shafrir 2.

  1.
  . : .
  . : 16 .
  . : 52 .
  2.
  . : 600 .
  . : 5 .
  3.
  . : 93 .
  . : 11 .
  4. : .
  5. : .
  6. : ѡ F-4 .
  7. : .
  8. : . .
  9. : .
  10. : ɡ .

  / Sky Flash
  Sky Flash ɡ . / British Aerospace.
  Tornado : Tornado-ADV.
  Tornado-ADV ǡ 1986. 24 ɡ Tornado-ADV 1987. ɡ .
  1.
  Sky Flash ϡ ʡ Sparrow : Sparrow-7F Sparrow-7M. / : R-23 ݡ ȡ : Apex AA-7 Aspide.
  ֡ ɡ ɡ . ݡ ɡ : " " Look Down Shoot Down. ʡ 50 .
  2. : .
  3. : / . ɡ ADV. ֡ ɡ ɡ . ݡ ڡ ɡ .
  4. : ɡ .

  1.
  . : 3.7 .
  . : 203 .
  . : 2 .
  2.
  . : 193 .
  . :30 .
  3. : / .
  4.
  . : 600 .
  . : 50 .
  5. : . .
  6. : .
  7. : .
  8. : .
  9. : .  3z000z-24 ; 11-28-2013 02:15 PM 6. #6
   has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute

  May 2013
  - 09:41 PM
  1,941
  436
  2,715
  : 3,728 1,170
  3
  28
  1
  0
  215138

  : :
 7. #7
  abo.hmeed has a reputation beyond repute abo.hmeed has a reputation beyond repute abo.hmeed has a reputation beyond repute abo.hmeed has a reputation beyond repute abo.hmeed has a reputation beyond repute abo.hmeed has a reputation beyond repute abo.hmeed has a reputation beyond repute abo.hmeed has a reputation beyond repute abo.hmeed has a reputation beyond repute abo.hmeed has a reputation beyond repute abo.hmeed has a reputation beyond repute
   abo.hmeed

  Oct 2013
  - 10:11 PM
  3,361
  203
  1,470
  : 3,848 1,570
  8
  0
  0
  215421

  : :

  .... +
  :
  The 64th Special Forces Brigade

  Where ever you go or hide, there will be someone's watching you through a deadly scope

 8. #8
   has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute

  May 2013
  - 09:41 PM
  1,941
  436
  2,715
  : 3,728 1,170
  3
  28
  1
  0
  215138

  : :

    abo.hmeed
  .... + 9. #9
  3z000z-24 has a reputation beyond repute 3z000z-24 has a reputation beyond repute 3z000z-24 has a reputation beyond repute 3z000z-24 has a reputation beyond repute 3z000z-24 has a reputation beyond repute 3z000z-24 has a reputation beyond repute 3z000z-24 has a reputation beyond repute 3z000z-24 has a reputation beyond repute 3z000z-24 has a reputation beyond repute 3z000z-24 has a reputation beyond repute 3z000z-24 has a reputation beyond repute
   3z000z-24

  May 2013
  - 10:12 PM
  Saudi Arabia
  6,506
  726
  1,836
  : 4,047 2,386
  8
  22
  1
  0
  216051

  : :

  .
  :


 10. #10
   has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute

  May 2013
  - 09:41 PM
  1,941
  436
  2,715
  : 3,728 1,170
  3
  28
  1
  0
  215138

  : :

  aasm
  A2SM . JDAM . Sagem Dfense Scurit ( ) 15 50 . . 10 .
  A2SM .  A2SM GPS. GPS . GPS . . - - GPS . .


  / -
  / Sagem Defense Securite
  / ɡ

  / GPS .
  / 1000/125
  / 3.10
  / 60
  / 10
  125


  250


  500


  1000 11. #11
   has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute

  May 2013
  - 09:41 PM
  1,941
  436
  2,715
  : 3,728 1,170
  3
  28
  1
  0
  215138

  : :

  (METEOR-BVRAAM)
  METEOR R-77 METEOR R-77 METEOR R-77 METEOR 100 4 METEOR 80000
  METEOR METEOR
  METEOR

  MBDA METEOR

  JARBEN

  EF-2000
  EF-2000
  EF-2000
  EF -2000
  JSF JSF JSF
  METEOR R-77 R-77 METEOR

  2002 JARBEN 2006
  METEOR - METEOR


 1. abo.hmeed - Land Forces
  : 5
  : 04-07-2014, 11:48 PM
 2. :
  - Political News
  : 0
  : 03-12-2014, 11:21 AM
 3. ( )
  - Military General Discussion
  : 0
  : 08-26-2013, 08:40 PM


design by max7.info